Om oss

Vi är lokalavdelningen av en ideell rikstäckande förening som arbetar för en levande landsbygd.
Kommunbygderådet Sölvesborg är en ideell förening, partipolitisk och religiöst obunden, vars målsättning är att främja utvecklingen på landsbygden.

Styrelsen består av representanter från föreningar eller enskilda som arbetar med landsbygdsutveckling. Kommunbygderådet företräder ca 40 byalag, hembygdsföreningar, idrottsföreningar med flera samt andra grupper och personer, som är aktiva på landsbygden och arbetar för utveckling av sin verksamhet och sin bygd.

Kommunbygderådet är viktigt för att landsbygdens föreningar ska få en gemensam samtalspartner mot kommunens organisation. Det ligger också i kommunens intresse att ha en organisation som för befolkningens och föreningarnas talan i övergripande frågor om landsbygden och dess utveckling.

Kommunbygderådet är en del av folkrörelsen Hela Sverige ska leva, som verkar på riksplanet. Länsbygderådet i Blekinge är den regionala instansen inom rörelsen och Kommunbygderådet i Sölveborg ingår som en av dess medlemsföreningar.

Kommunbygderådet Sölvesborg har som mål att:

• Stödja och stimulera lokalt utvecklingsarbete och entreprenörsverksamhet på landsbygden
• Hålla kontakt, skapa dialog och bygga nätverk mellan landsbygdens aktörer, verka för en levande landsbygd genom att arrangera informationsmöten, visa goda exempel, bistå med rådgivning samt fungera som bollplank för utvecklingsgrupperna, fördjupa och utvidga kontakterna med olika myndigheter till exempel Länsstyrelsen, Region Blekinge och kommunens politiker och förvaltning
• Initiera projektarbete och utvecklingsfrågor
• Fungera som remissinstans
• Arrangera kurser och utbildningar som rör medlemmarnas verksamhetsområde
• Arbeta för jämställdhet enligt Hela Sverige ska levas målsättning
• Ge service till lokala utvecklingsgrupper.
• Stötta projekt som gynnar lokal utveckling.
• Skapa positiv publicitet kring landsbygdsfrågor

Vi är den förmedlande länken för kontakter med Länsbygderådet, Leader Blekinge, kommunen, Länsstyrelsen samt flera andra myndigheter och organisationer.

Annonser